Sông Hàn

Phòng

Thông số

(D x R x C)

Diện tích

(m2)

Sức chứa

Chữ U

Lớp học

Nhà hát

Tiệc

Cocktail

Sông Hàn

41,3 x 16,2 x 2,9

669

200

280

500

500

-Tiện ích đi kèm:
  • Bàn ghế theo yêu cầu của khách hàng
  • Bút, giấy ( 1 bộ/ người)
  • Nước khoáng (1 chai/ người)
  • Bảng trắng, bút, bảng lật
  • Màn hình chiếu
  • Hệ thống điều hòa
  • Microphone
  • Hoa tươi trang trí

Vị trí: Tầng 3


Phòng họp

Diện tích

Sức chứa

Tiệc

Lớp học

Chữ U

Nhà hát

Cocktail

Mỹ Khê

60m2

40

30

20

40

30Phòng họp

Diện tích

Sức chứa

Tiệc

Lớp học

Chữ U

Nhà hát

Cocktail

Mỹ Khê

60m2

40

30

20

40

30TOP

Tin liên quan

Facebook chat